Toke brygge

Området ble i 2012 utvidet og det har kommet tursti, gapahuk, tarzanløype og sandvolleyballbane.

I tillegg har Tokedølen 2 sine avganger fra Steinbrygga nedenfor buene. I juni og juli er det åpen butikk/ kiosk i den gamle landhandelen.

Folkebadet.no