Fiskekortområder

I Drangedal finnes det fisk i de fleste elver, bekker og vann. Størrelsen på fisken kan variere, men det er fullt mulig å få fisk opp mot kiloen flere steder. Arter du kan få i Drangedal er ørret, abbor (tryte), sik, røye, bekkerøye og sørv. Ørekyte er ennå ikke oppdaget i Drangedal, men den er observert i nabovassdragene på Gautefallheia.

Drangedal er delt opp i ulike fiskekortområder. Nedenfor er en oversikt over de ulike fiskekortområdene.

Kragerøvassdragets grunneierlag

Kragerøvassdragets grunneierlag har salg av fiskekort for Toke og vassdraget nedstrøms Dalsfoss til utløpet. Fiskekortet gjelder for stangfiske, oter og håndsnøre. Her kan du fiske sik, røye, abbor og ørret, også […]

Les mer

Drangedal jeger- og fiskerforening

Drangedal jeger- og fiskerforening (DJFF) disponerer tre fiskeområder. Dette er Voje, Henseid og Kjosen. Medlemmer av DJFF fisker gratis i disse områdene, men må løse veiavgift. Du får kjøpt fiskekort ved bomkasse på Hennseidmoen […]

Les mer

Åse-Vøllestadskogen AS

Området ligger sør for fylkesveien mot Gautefall østfra. Her er det muligheter for stangfiske i 10 forskjellige vann. Fiskekort fås kjøpt i bomkasse ved bom inn til området. Området er åpent fra […]

Les mer

Brødsjø Statskog fiskeområder

Kroken jeger- og fiskerforening disponerer et område på cirka 28 000 dekar med 22 små og store vann (tjern). Her kan du fiske ørret, abbor, røye og ål av bra […]

Les mer

Bjårvann grunneierlag

Det er ett fiskekort som gjelder for hele Bjårvann. Her kan du fiske ørret, abbor og sik. Fiskekort for området får du kjøpt ved Esso Bostrak.  Kontaktperson for grunneierlaget er […]

Les mer

Fjellgårdane fiskelag

Fiskeområdet ligger øst for Gautefallheia. Her kan du fiske i fine fiskevann på begge sider av fylkesveien til Gautefall. En del av vannene er lett tilgjengelig fra vei, mens noen må […]

Les mer

Fiskevannsområdet fiskelag

Dette området ligger helt på kommunegrensa mot Nissedal, nord for Gautefallheia. Her ligger fiskevannene nede i dalen og oppe på heia. Du får kjøpt fiskekort for området på Esso Bostrak. Kontaktperson […]

Les mer

Gautefallheia fiskelag

Eget fiskekortområdet for de mest sentrale heiområdene rundt Gautefallheia. Her er det satt ut fisk og kalket. Du kan prøve fiskelykken i 25 forskjellige vann. Du får kjøpt fiskekort for området ved Gautefallsentralen […]

Les mer

Spesielt tilpassede fiskeplasser for funksjonshemmede

Ved Hennseidvann i Drangedal har Drangedal jeger- og fiskerforening tilrettelagt en egen fiskeplass for funksjonshemmede. Denne er lett tilgjengelig for folk men ulike funksjonshemninger og mennesker i rullestol. Her er det bålplass og […]

Les mer
Folkebadet.no