Buene i Prestestranda

De gamle handelsbuene i Prestestranda representerer et sjeldent kulturtrekk langs innsjøen Toke. I tidligere tider var det stor trafikk på innsjøen her mellom Drangedal og Kragerø med dampskip, rutebåter og tømmerfløting.

Det pågår for tiden et stedsutviklingsprosjekt i området, Toke Brygge. Det bygges i disse dager en tursti i området og det arbeides med et aktivitetsområde.

Folkebadet.no