Hallvard Gråtopp og Gråtopp-plassen

Hallvard Gråtopp var leder for et bondeopprør som utspant seg i Vestfold og bygdene omkring Oslo i 1438.

I Vestfold ble adelsgården Brunla herjet og i Asker og Bærum forsøkte man å holde tilbake den skatten som skulle betales til Akershus slott.

Hallvard Gråtopp mistet sannsynligvis livet i dette opprøret. Han har i seinere tid blitt identifisert som «Herren Halvor», en sagnskikkelse som skal ha bodd på gården Vrålstad (Roalstad) i bygda Tørdal i Drangedal.

Troen på at Hallvard Gråtopp virkelig hørte hjemme på Vrålstad, førte til at han fikk sitt eget minnesmerke i Drangedal i 1938, ved 500-årsjubiléet for opprøret. Denne bautaen finner du langs fylkesveien mellom Bostrak og Bø i Tørdal.

Folkebadet.no