Drangedal kirke

Drangedal er et gammelt kirkested og Drangedal kirke ligger midt i Drangedal sentrum (Prestestranda). Kirka er ei korskirke, bygd i tømmer, ca. 1775, og ble noe ombygd rundt 1850. Har nå 300 sitteplasser.

Kirka er prestegjeldets hovedkirke og bar tidligere navnet Immanuel kirke. Drangedal sokn er midt i kommunen, og omfatter ca. 2200 mennesker.

Kirka ligger fint til ved nordenden av Toke med fritt utsyn over vannet, nær fylkesvei 38, 31 kilometer fra E-18 (Gjerdemyra).  

 

Folkebadet.no